Blockchain bảo mật nhờ đâu?

Blockchain có được sự bảo mật nhờ nhiều cơ chế bao gồm các kỹ thuật mã hóa tiên tiến và các mô hình toán học về hành vi và ra quyết định. Công nghệ blockchain là cấu trúc cơ bản của hầu hết các hệ thống tiền điện tử và giúp ngăn chặn tiền kỹ thuật …

Blockchain bảo mật nhờ đâu? Read More »