Bitcoin Cash (BCH) Là Gì?

Giới thiệu Khi các hoạt động chính trị xảy ra với các blockchain, các hard fork có thể thúc đẩy các dự án mới. Bitcoin Cash (BCH) được tạo ra bởi một nhóm các nhà phát triển, nhà đầu tư, doanh nhân và thợ đào, những người không hài lòng với kế hoạch phát triển của Bitcoin. …

Bitcoin Cash (BCH) Là Gì? Read More »