Pintu (PTU) là gì? Bybit Launchpad ra mắt dự án thứ tư dành cho người nắm giữ BitDAO (BIT)

Sàn giao dịch Bybit thông báo Launchpad lần thứ tư với dự án Pintu (PTU). Người dùng có thể nhận token PTU thông qua việc cam kết một lượng BitDAO (BIT) nhất định, dựa trên số dư BIT trung bình hàng ngày (trong vòng 5 ngày từ 20/11 đến 25/11) trong tài khoản Bybit mà …

Pintu (PTU) là gì? Bybit Launchpad ra mắt dự án thứ tư dành cho người nắm giữ BitDAO (BIT) Read More »