Binance Smart Chain ra mắt Binance Evolution Protocol, giới thiệu cơ chế đốt phí mới

Binance vừa ra mắt đề xuất giao thức cải tiến Binance mới, mang tên Binance Evolution Protocol (BEP-95). Theo đó, đây là cơ chế đốt phí theo thời gian thực giống như cơ chế đang được sử dụng hiện nay trên blockchain Ethereum. Mục tiêu chính của nó là làm cho BNB có giá trị …

Binance Smart Chain ra mắt Binance Evolution Protocol, giới thiệu cơ chế đốt phí mới Read More »