Avalanche

Avalanche ra mắt quỹ tăng trưởng 220 triệu đô la “Blizzard”, nhắm mục tiêu DeFi và NFT

Avalanche Foundation đã ra mắt một quỹ mới dành riêng cho việc phát triển hệ sinh thái của blockchain Avalanche. Được gọi là “Blizzard”, quỹ này bao gồm các khoản đóng góp từ Ava Labs (công ty có trụ sở tại New York phát triển nền tảng của Avalanche), Avalanche Foundation (tổ chức phi lợi …

Avalanche ra mắt quỹ tăng trưởng 220 triệu đô la “Blizzard”, nhắm mục tiêu DeFi và NFT Read More »