Walmart lắp đặt 200 máy ATM Bitcoin trên khắp Hoa Kỳ

Walmart đã hợp tác với Coinstar và sàn giao dịch CoinMe để lắp đặt 200 máy ATM Bitcoin trong các cửa hàng của mình trên khắp Hoa Kỳ. Mặc dù cuộc thử nghiệm chỉ dừng lại ở mức 200, nhưng Walmart có kế hoạch lắp đặt đến 8.000 máy ATM Bitcoin, theo Bloomberg. Coin ATM …

Walmart lắp đặt 200 máy ATM Bitcoin trên khắp Hoa Kỳ Read More »