Astar Network

Astar Network công bố quỹ 100 triệu đô la hỗ trợ thanh khoản cho các dự án trên Polkadot

Astar Network, một chuỗi phân phối hoặc song song của mạng Polkadot, đã công bố quỹ Astar Boost Program trị giá 100 triệu đô la để cung cấp thanh khoản và cung cấp hỗ trợ tài chính cùng các chương trình khuyến khích cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh. Công ty nói …

Astar Network công bố quỹ 100 triệu đô la hỗ trợ thanh khoản cho các dự án trên Polkadot Read More »

Astar Network huy động 22 triệu đô la để tăng khả năng tương tác với Polkadot

Winner trong cuộc đấu giá parachain thứ ba của Polkadot, Astar Network, đã huy động được 22 triệu đô la trong vòng tài trợ chiến lược mới nhất của mình. Dự án sẽ sử dụng số tiền này để phát triển khả năng tương tác giữa Ethereum và các hợp đồng thông minh gốc Polkadot. …

Astar Network huy động 22 triệu đô la để tăng khả năng tương tác với Polkadot Read More »