5 Chỉ báo cốt yếu được sử dụng trong Phân tích Kỹ thuật

Nội dung Giới thiệu Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) Đường trung bình động (MA) Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) Stochastic RSI (StochRSI) Bollinger Bands (BB) Kết Sơ lược Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để hiểu rõ hơn về chuyển động giá của tài sản. …

5 Chỉ báo cốt yếu được sử dụng trong Phân tích Kỹ thuật Read More »