Blockchain

Gần 2 triệu ETH bị đốt kể từ khi mạng Ethereum nâng cấp EIP-1559

Kể từ khi nâng cấp thông qua hard fork London vào ngày 5 tháng 8 năm 2021 và mạng Ethereum thực hiện EIP-1559 (Đề xuất cải tiến Ethereum), cộng đồng đã chứng kiến một phần gas bị đốt trong quá trình giao dịch. Tại thời điểm viết bài, tốc độ đốt trong 24 giờ trên …

Gần 2 triệu ETH bị đốt kể từ khi mạng Ethereum nâng cấp EIP-1559 Read More »

Tìm hiểu về dự án Moonbeam và Moonriver (GLMR và MOVR)

Moonbeam (GLMR) là một blockchain, một hợp đồng thông minh parachain trên mạng Polkadot hoàn toàn tương thích với Ethereum. Mạng Moonbeam hướng đến các nhà lập trình để phát triển nền tảng, cung cấp khả năng tương thích với chuỗi công cụ (toolchain) và network dành cho nhà phát triển Ethereum hiện có. Dự …

Tìm hiểu về dự án Moonbeam và Moonriver (GLMR và MOVR) Read More »