Khí ga

Đệ trình của cộng đồng – Tác giả: Obasi Ifegwu

Thuật ngữ gas đề cập đến cơ chế định giá được sử dụng trên mạng Ethereum. Cơ chế như vậy tính toán chi phí (phí) để thực hiện một giao dịch hoặc thực hiện một hoạt động hợp đồng thông minh. Trong khi ether (ETH) là đơn vị tiền tệ cung cấp năng lượng cho mạng Ethereum, Gas là một đơn vị đặc biệt được sử dụng để đo lường mức độ “công việc” (tài nguyên tính toán) mà một nhiệm vụ nhất định yêu cầu. Đương nhiên, các nhiệm vụ đòi hỏi khắt khe sẽ có chi phí khí đốt cao hơn so với các hoạt động khác đòi hỏi ít tài nguyên tính toán hơn.

Lưu ý rằng phí vẫn được thanh toán bằng ether (ETH), nhưng gas và ETH là hai thứ khác nhau. Nói một cách đơn giản, các tác vụ tính toán được đo bằng “chi phí khí đốt”. Mặt khác, mỗi đơn vị khí có một “giá khí” được xác định bằng ether (ETH). Như vậy, mọi giao dịch đều có một “giá gas” cụ thể cho mỗi đơn vị gas. Nói một cách khác, chi phí xăng là số lượng công việc, và giá xăng là giá phải trả cho “mỗi giờ” làm việc. Mối quan hệ giữa hai yếu tố này, cùng với giới hạn gas, xác định tổng phí cho một hoạt động hoặc giao dịch.

Vì vậy, nếu bạn cần giao dịch của mình được xác thực nhanh chóng, bạn nên trả giá gas cao hơn, để những người xác thực (thợ đào) được khuyến khích xác minh giao dịch của bạn trước tiên so với những người khác. Tương tự, việc đặt giá gas thấp có thể khiến giao dịch của bạn bị kẹt vì các thợ đào sẽ không có bất kỳ động cơ nào để xác thực nó.

Cơ chế định giá khí rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng các khoản phí được tính một cách công bằng và phù hợp. Vì vậy, nó ngăn không cho tài nguyên bị lãng phí vào các hoạt động không có giá trị đối với mạng Ethereum. Điều đáng chú ý là do giá gas được tạo ra từ những con số rất nhỏ, chúng thường được biểu thị bằng “gwei” thay vì ETH, trong đó 1 gwei tương đương với 0,000000001 (hoặc 10-9) ETH.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *