Hedera Hashgraph (HBAR) là gì?

Hedera Hashgraph là gì?

Hedera Hashgraph xây dựng một nền tảng mà trên đó, mọi người có thể hợp tác, giao dịch mà không cần biết / hoặc tin người kia, và không cần đến bên thứ 3. Nền tảng này có tốc độ giao dịch cực kỳ nhanh, khả năng mở rộng tốt và tạo được sự công bằng cho tất cả mọi người, không tốn tài nguyên điện hay các bộ máy cồng kềnh. Hơn nữa, nền tảng này còn cho phép các coder phát triển hàng loạt các Dapps trên đó.

Tóm lại, Hashgraph sẽ là một nền tảng có hiệu suất cao, bảo mật tốt, quản trị từ các lãnh đạo đi đầu các ngành công nghiệp, kiểm soát kỹ thuật và pháp lý để đảm bảo tính ổn định cho nền tảng.

Phân biệt Blockchain và Hashgraph

Kết cấu

 • Blockchain: Blockchain được ví như một cái câu khẳng khiu, khi mỗi cành thêm mới thì sẽ đều phải đốn đi, để giữ được chuỗi chính duy nhất đó.
 • Hashgraph: Ngược lại, tại Hashgraph, các cành cây thêm mới không bị chặt đi, mà có thể tiếp tục phát triển, tạo nên một mạng lưới rộng hơn. Và sau đó, càng cành cây sẽ lại hướng trở lại, tạo thành một thể thống nhất.

Scalability

 • Blockchain: Nếu các block được tạo ra quá nhanh, cả mạng lưới sẽ không thể xử lý kịp. Vì vậy, blockchain cần những thuật toán đồng thuận như PoW để làm chậm quá trình đó lại.
 • Hashgraph: Còn Hashgraph thì không, các user có thể thoải mái tạo giao dịch, block ở bất cứ thời điểm nào. Vì vậy, các giao dịch tại Hashgraph thường sẽ nhanh hơn.

Những điểm mạnh trong công nghệ của Hashgraph

Sử dụng giao thức gossip

Các nút trong hệ thống sẽ nhanh chóng trao đổi dữ liệu với các nút khác trong cộng đồng. Nền tảng tự động xây dựng một cấu trúc dữ liệu hashgraph sử dụng giao thức “gossip about gossip“. Cấu trúc dữ liệu này là mật mã an toàn và có chứa lịch sử truyền thông trong một cộng đồng. Sử dụng nó như là một đầu vào, các nút chạy cùng một thuật toán đồng nhất quyền bỏ phiếu ảo như các nút khác. Cộng đồng đạt được sự đồng thuận về trật tự và thời gian mà không có bất kỳ thông tin liên lạc qua internet.

Hiệu suất tối ưu

Tốc độ giao dịch của Hedera Hashgraph đạt đến 250.000 giao dịch/giây, vượt qua tốc độ của Blockchain 3.0 là 100.000 giao dịch/giây. Nền tảng của Hashgraph được xây dựng dựa trên thuật toán đồng thuận bỏ phiếu ảo được phát minh bởi tiến sĩ Leemon Baird. Thuật toán này cung cấp hiệu quả gần như hoàn hảo cả việc sử dụng băng thông, xử lý hàng trăm nghìn lượt mỗi giây và xác minh hơn một triệu tín hiệu mỗi giây. Thời gian tính toán được tính bằng giây; chứ không phải phút, giờ hay ngày. Đồng thuận là 100% chắc chắn và duy nhất của Hedera, đảm bảo không bao giờ thay đổi.

Nền tảng Hedera Hashgraph

Nền tảng Hedera Hashgraph cung cấp một thuật toán mới. Với thuật toán này, những người không biết hoặc không tin tưởng lẫn nhau để hợp tác an toàn và giao dịch trực tuyến mà không cần đến một người trung gian nào khác. Nền tảng này giúp cho các giao dịch trở nên cực kỳ nhanh chóng, an toàn và công bằng. Khác với một số nền tảng dựa trên nền tảng blockchain, không đòi hỏi phải có POW (bằng chứng công việc). Hashgraph cho phép và trao quyền cho các nhà phát triển xây dựng nên ứng dụng phân quyền với các tính năng chưa từng có trước đó.

Bảo mật tối ưu

Hashgraph có độ bảo mật gần như tuyệt đối khi nó áp dụng thuật toán aBTF (asynchronous Byzantine fault tolerance).

Công bằng

Hedera Hashgraph là công bằng, đảm bảo thứ tự thống nhất của giao dịch và phản ánh thứ tự giao dịch mà cộng đồng đã nhận được. Nền tảng này đảm bảo rằng không một người dùng nào có thể chặn các giao dịch vào cộng đồng và không một nhóm nhỏ người sử dụng nào có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến sự đồng thuận của các giao dịch này. Những tính năng này không có trong nhiều công nghệ phân quyền, nhưng là một yêu cầu đối với các ứng dụng hiện tại ngày nay, chẳng hạn như thị trường và trò chơi.

Architecture

Chúng ta có thể hình dung một kết cấu như sau:

 • Layer 1 là layer Internet
 • Layer 2 là Hashgraph consensus layer
 • Layer 3 là Service layer: gồm có cryptocurrency, file storage và smart contracts

Hashgraph sử dụng gossip about gossip protocol và virtual voting consensus algorithm để vận hành nền tảng.

Trong Hashgraph, các node sẽ gossip về các thông tin mới cho các node khác ngẫu nhiên, từ đó phân tán thông tin ra toàn hệ thống. Như vậy, các node sau sẽ được gossip lại các thông tin mà các node khác mới gossip. Nên đây được gọi là “Gossip about Gossip” Protocol.

Khi biết được các thông tin đã được gossip, việc nhận biết các node dự định vote gì cũng khá dễ dàng. Các thông tin đó được coi là input trong thuật toán virtual voting.

Để thực hiện thuật toán virtual voting này, Hedera Hashgraph cũng sẽ sử dụng thêm thuật toán PoS, thuật toán này giúp việc thương lượng bonus sẽ dễ dàng hơn, vì khi đó, các node sẽ được thưởng dựa trên số token mà nó nắm giữ.

Crypto Economics

Staking and proxy staking

Các node sẽ được tham gia vào quá trình đồng thuận, và mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào số token mà node đó nắm giữ. Và các node trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa trên phần trăm số token nắm giữ đó.

Proxy staking: các user mà ko phải là node khi muốn nhận được thì sẽ được stake số coin nắm giữ và nhận hoa hồng.

Payments và Fees

Chúng ta có thể liệt kê 3 loại fee chính:

 • Node fee: một user sẽ nhờ một node thực hiện giao dịch, sau đó, node này sẽ gossip thông tin giao dịch đó trên event tiếp theo. Khi đó, các node được nhận một khoản phí từ user.
 • Service fee: user phải trả một khoản phí nhất định để sử dụng các dịch vụ trên mạng lưới
 • Transaction fee: phí giao dịch, phí giao dịch ko cao và sẽ được tính theo số lượng tiền giao dịch và số lưu lượng cần dùng cho giao dịch.

Sau khi tổng hợp các phí trên thì mỗi một ngày Hashgraph sẽ có những khoản payments, 1 là incentive payment: trả thưởng cho các node tham gia (theo các chỉ tiêu nhất định), và số hoa hồng phụ thuộc vào số% token mà node đó nắm giữ.

Theo thời kì nhất định thì Hedera sẽ có các khoản payment riêng cho các member council cho những đóng góp của họ.

Dự án này tiên tiến thế nào?

Hội đồng Hedera Hashgraph

Hedera Hashgraph Council sẽ là cơ quan quản lý của mạng lưới Hedera Hashgraph. Hội đồng sẽ bao gồm 39 tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực của mình, với các thành viên được thiết kế để phản ánh một loạt các ngành công nghiệp và địa lý, để có được thương hiệu cao và các vị trí đáng tin cậy trên thị trường, và để khuyến khích nhiều quan điểm. Các Thành viên Chính phủ sẽ bầu Hội đồng quản trị và cũng có thể đóng góp chuyên môn thông qua các thành viên tiểu ban. Các điều khoản về quản trị của Hedera đảm bảo rằng không một thành viên nào có quyền kiểm soát và không một nhóm nhỏ nào có ảnh hưởng quá đáng đến toàn thể cơ chế.

Quản trị

Mô hình quản trị của Hedera Hashgraph được ràng buộc bởi hai nguyên tắc cơ bản: phân cấp và ổn định. Hội đồng Quản trị được bầu sẽ điều hành hội đồng bằng cách thiết lập chính sách cho thành viên hội đồng, điều chỉnh các quy tắc và mã thông tin mạng, đồng thời phê duyệt thay đổi đối với nền tảng codebase. Quản trị được thiết kế để duy trì triết lý phân quyền, và ngăn cản việc củng cố quyền lực trong quá trình mà các nút hoàn chỉnh đạt được thỏa thuận về thứ tự giao dịch trên nền tảng. Mô hình quản trị, kết hợp với sự bảo mật và cơ chế mạnh mẽ để hỗ trợ các quyết định của cơ quan quản lý, cho phép một nền tảng phân cấp và ổn định tạo ra sự tin tưởng cần thiết để đạt được sự chấp nhận rộng rãi.

Phân cấp

Các chính sách và cấu trúc của Hedera Hashgraph nhằm đảm bảo sự phân bố rộng rãi, công bằng của một mật mã hoá bản địa và đảm bảo các nút trong mạng đang được sử dụng đầy đủ. Các nút biểu diễn một phiếu cho mỗi mã thông báo của mật mã bí mật ban đầu mà chúng giữ. Các nút mới sẽ có thể tham gia mạng lưới và được bồi thường cho các dịch vụ của họ trong việc duy trì nền tảng. Số lượng các nút sẽ tăng nhanh, đảm bảo quyền ưu tiên bỏ phiếu đồng thuận được phân phối trên khắp thế giới. Sự phân quyền này ngăn không cho thông đồng của một vài nút tấn công hệ thống, chẳng hạn như giả mạo mật mã, chỉnh sửa sổ sách kế toán một cách không thích hợp hoặc ảnh hưởng đến thứ tự thống nhất của giao dịch.

Tính ổn định

Hedera Hashgraph Council mô tả một không gian ảo được tin cậy, an toàn và không cần máy chủ trung tâm. Nhận ra tầm nhìn này là không thể nếu không có sự ổn định của nền tảng, chỉ đạt được nếu các quyết định của cơ quan quản lý có thể thi hành được. Để tạo điều kiện cho sự quản lý có ý nghĩa này, các cơ chế pháp lý và kỹ thuật được cung cấp cho các Thành viên quản trị. Các kiểm soát này bảo vệ cộng đồng bằng cách đảm bảo rằng nền tảng sẽ không biến thành cryptocurrency cạnh tranh, đảm bảo hiệu lực của phần mềm và cung cấp quyền truy cập vào một cơ sở mã minh bạch mà không có giấy phép hoặc sự chấp thuận nào được yêu cầu. Với sự ổn định này, các thị trường chính thống sẽ có khuynh hướng sử dụng sổ sách phân phối công cộng cho các ứng dụng thương mại của họ.

Tuân thủ

Hedera Hashgraph Council sẽ cung cấp một cơ chế nhận dạng tùy chọn cho phép bạn tự do ràng buộc các danh tính đã được kiểm chứng với ví dụ về bí mật. Điều này nhằm cung cấp cho các chính phủ các sự giám sát cần thiết và quan trọng đối với việc áp dụng rộng rãi các sổ cái phân phối công cộng. Cơ chế nhận dạng là hoàn toàn tùy chọn; bạn có thể quyết định loại thông tin nào, nếu có, để tiết lộ. Hedera dự định làm việc với các chính phủ để mang lại mức độ an ninh như nhau cho sổ cái công chúng như hiện nay đang có trong hệ thống tài chính.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Dự án tin tưởng vào một thế giới trực tuyến đáng tin cậy, an toàn hơn và công bằng hơn. Một không gian ảo chia sẻ, nơi bạn có thể chơi trò chơi, làm việc và mua bán hàng hoá và dịch vụ một cách an toàn mà không cần ủy thác cho tổ chức trung tâm dữ liệu và quyền riêng tư của bạn. Hashgraph tin rằng bạn nên tự tin khi tương tác với người khác và cảm thấy an toàn trong cộng đồng kỹ thuật số của mình. Dự án tin rằng sự kiểm soát thuộc về bạn.

Đồng tiền ảo HBAR

HBAR là đồng tiền điện tử của Hedera Hashgraph. Đây là một dạng Utility Token và được phát hành với mục đích bảo vệ hệ thống bằng cơ chế đồng thuận PoS, cũng như khuyến khích người dùng tham gia vào mạng lưới.

Một số trường hợp sử dụng đồng tiền HBAR như:

 • Trả phí dịch vụ khi có giao dịch trên mạng lưới của Hedera.
 • Staking và trở thành các nodes xử lý giao dịch.
 • Trả thưởng cho các nodes tham gia. Dựa trên công sức đóng góp của họ và lượng HBAR Token họ đang nắm giữ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *