ERC-721

Mã thông báo ERC-721 khác với mã thông báo ERC-20 theo nghĩa là mã thông báo ERC-721 là không thể thay thế. Điều này có nghĩa là mỗi mã thông báo là duy nhất và do đó, không thể hoán đổi cho nhau. 

Chia nhỏ ERC

ERC là viết tắt của Ethereum Request for Comments. Đây không phải là một công nghệ hay nền tảng, nó cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho các nhà phát triển để xây dựng. Tính đến tháng 12 năm 2018, có chín yêu cầu Ethereum cuối cùng để nhận xét. ERC-20, ERC-55, ERC-137, ERC-162, ERC-165, ERC-181, ERC-190, ERC-721 và ERC-1167.

Các nhà phát triển có thể tạo ERC bằng cách gửi Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP).

ERC-721 – Tiêu chuẩn Token Không Fungible, được tạo ra bởi William Entriken, Dieter Shirley, Jacob Evans và Nastassia Sachs do không có khả năng giao diện ERC-20. Thông qua Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) được tạo vào ngày 24 tháng 1 năm 2018. Một ứng dụng phân quyền phổ biến của Ethereum, Cryptokitties, đã sử dụng ERC-721 để tạo các bộ sưu tập kỹ thuật số độc đáo dưới dạng mèo con.
Mỗi chú mèo con khác nhau có giá trị khác nhau trên thị trường, do người dùng nền tảng quyết định. Mỗi chú mèo con khác nhau đặt một mức giá khác nhau và do đó, mỗi mã thông báo cần phải là duy nhất. 

Việc tạo ra các mã thông báo không thể thay thế dựa trên blockchain cho phép 

  • tài sản vật chất (nhà cửa, tác phẩm nghệ thuật và xe cộ)
  • Bộ sưu tập ảo (Cryptokitties, pepe hiếm, thẻ sưu tập)
  • Tài sản có giá trị âm (cho vay)

Để tạo mã thông báo ERC-721, hợp đồng phải tuân thủ cả giao diện ERC-721 và ERC-165. 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *